W trakcie strajku (od czwartku 11.04.2019 r. do odwołania) świetlica czynna w godzinach 8-16.

Szanowni Państwo!

Dnia 18 marca br. w naszej szkole przeprowadziliśmy wśród pracowników SP5 w Pruszkowie, referendum strajkowe w ramach sporu zbiorowego.

W głosowaniu udział wzięło 49 uprawnionych, co stanowi 75,3% ogólnej liczby uprawnionych.

Za przeprowadzeniem akcji strajkowej opowiedziało się 44 głosujących, co stanowi 89,7% ogółu biorących udział w głosowaniu.

W związku z tym  8 kwietnia 2019 roku, zgodnie z prawem,  możemy przystąpić do strajku i może  on trwać aż do odwołania.

Rozumiemy, że nasz strajk może spowodować  utrudnienia  w  Waszym życiu, liczymy jednak na Państwa wyrozumiałość i wsparcie. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.

Komisja referendalna

Informacja Prezydenta Pruszkowa nt. strajku nauczycieli

Szanowni mieszkańcy, nauczyciele, drodzy rodzice i opiekunowie, nauczyciele wszystkich szkół prowadzonych przez miasto Pruszków, podobnie jak ich koleżanki i koledzy w całym kraju, przystępują do planowanego od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskiego strajku.

Sytuacja w chwili obecnej jest dość dynamiczna i szczególna. 
Największą trudnością jest brak możliwości oszacowania jego skali w naszym mieście, aż do chwili rozpoczęcia. Chociaż znamy już wyniki referendum, to ostatecznie każdy z nauczycieli podejmie tę decyzję dopiero w dniu strajku. Wtedy też, dyrektorzy wspólnie z nami będą podejmować dalsze decyzje związane z funkcjonowaniem szkoły i zapewnieniem dzieciom opieki. Może się więc zdarzyć taka sytuacja, kiedy konieczne będzie zawieszenie zajęć dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych w niektórych placówkach objętych protestem.

Jako władze samorządowe, nie mamy wpływu na skalę i długość protestu. 
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia dla rodziców i uczniów. Mając jednak na względzie skalę problemu, zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki podczas strajku we własnym zakresie. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają taką możliwość, proszę 
o zgłoszenie tego faktu w placówce. Dla tych dzieci będziemy starali się wspólnie z dyrektorami zapewnić opiekę. Ponieważ opiekę instytucjonalną dzieciom mogą zapewnić tylko nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku, sytuacja w szkołach może być bardzo skomplikowana. Mile widziane będzie każde wsparcie ze strony rodziców, harcerzy, organizacji pozarządowych oraz ośrodków kultury i sportu, które przygotują stosowną ofertę dla rodziców z dziećmi. Bardzo na nie wszyscy liczymy.

Wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem naszych najmłodszych mieszkańców pozostają dla nas w tym wyjątkowym czasie PRIORYTETEM.
Dlatego zwracam się do wszystkich Państwa z gorącym apelem o czujność związaną z dziećmi i młodzieżą przebywającą w naszej miejskiej przestrzeni. Proszę o informowanie odpowiednich służb o wszelkich budzących Państwa wątpliwość sytuacjach.

Z pełną akceptacją podchodzimy do praw nauczycieli związanych ze strajkiem. Mam nadzieję na jak najszybsze rozwiązanie tej trudnej dla całej społeczności oświatowej sytuacji i wypracowanie dogodnych porozumień między stronami. Liczę na Państwa wyrozumiałość, cierpliwość i wsparcie w tym czasie.

Z wyrazami szacunku,

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Miasto Pruszków w trakcie strajku nauczycieli:

  • powołany został Zespół ds. monitorowania sytuacji strajkowej
  • zwiększona została ilość patroli Straży Miejskiej na terenie całego miasta oraz nawiązana została ścisła współpraca z Policją
  • wzmożona została obserwacja monitoringu miejskiego obejmującego swym zasięgiem najważniejsze miejsca użyteczności publicznej
  • rodzice zatrudnieni w Urzędzie Miasta Pruszkowa mogą przyjść do pracy z dziećmi. Zachęcamy również innych pracodawców na terenie naszego miasta do zapewnienia takiej możliwości
  • uruchomiona została specjalna skrzynka mailowa strajk@miasto.pruszkow.pl
  • 09.04.2018 odbędzie się spotkanie z Dyrektorami Instytucji Miejskich w celu zbudowania oferty kulturalno-sportowej dla dzieci wraz z opiekunami

Spis ważnych numerów telefonów:
• Policja – 997
• Straż Miejska – 22 758 66 49
• Kancelaria Prezydenta Miasta Pruszkowa – 22 735 88 88
• Wydział Edukacji Miasta Pruszkowa – 22 735 87 32
• Kuratorium Oświaty w Warszawie – 22 551 24 00
• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – 22 457 03 35
• Telefony w placówkach oświaty również są do Państwa dyspozycji


Strajk-2019r.-1