Dyrekcja

dr Aneta Pawłowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5
w Pruszkowie

Osoby zainteresowane
Pani Dyrektor zaprasza:

Poniedziałek:
13:30-15:30

Środa:
09:00-12:00

oraz
każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.

mgr Sylwia Wolnicka-Majewska

Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej nr 5
w Pruszkowie

Osoby zainteresowane
Pani Dyrektor zaprasza:

Wtorek:
08:30-11:30

Czwartek:
13:30-15:30

oraz
każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.

Kontakt:
Tel:+48 22 486 31 21
E-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl

Adres:
ul. Jana Długosza 53
05-800 Pruszków

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 5
w Pruszkowie