Ubezpieczenie

Informacje o Ubezpieczycielu:

Drodzy Rodzice,

Wasze dzieci w roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczone są
w Colonnade Insurance Societe Anonyme.

Colonnade Insurance S.A.

Oddział w Polsce

Kontakt: +48 22 528 51 00

https://colonnade.pl/ 

Numer Polisy:

Colonnade Insurance Societe Anonyme:

Nr polisy 4012200453 z dnia 14.08.2018 r.

Zasady Zgłoszenia i Likwidacji Szkód:
Zgłoszenie Roszczenia:

Kontakt:
Tel:+48 22 486 31 21
E-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl

Adres:
ul. Jana Długosza 53
05-800 Pruszków

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 5
w Pruszkowie