W lutym 2019 r. w szkole obchodziliśmy Dni Bezpiecznego Internetu.

W ramach naszych działań zrealizowaliśmy:

Plakaty informacyjne (w holu szkoły) poświęcone zagrożeniom w sieci, w tym cyberprzemocy wraz ze wskazówkami dla rodziców, z którymi mieli możliwość zapoznać się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

Plakat „Bezpieczna sieć oczami uczniów klasy 5b” stworzony na zajęciach informatycznych pod kierunkiem nauczyciela Lidii Bauer-Ruszczyk

W każdej klasie 1-3 zostały przeprowadzone lekcje o bezpiecznym internie. Uczniowie pod kierunkiem wychowawców  przygotowali plakaty tematyczne, łącząc zabawę z nauką projektowali swoje prace, które następnie zostały wywieszone w holu szkoły oraz na korytarzu.

W świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone przez panią Marzenę Staśkiewicz pogadanki nt. bezpieczeństwa w sieci, dzieci obejrzały filmy informacyjne na temat zagrożeń czyhających na nie w czasie serfowania w sieci oraz sposobów pomocy dzieciom, które napotkały niebezpieczne sytuacje w Internecie.Uczniowie rozwiązywali również testy i quizy wiedzy w tym temacie.


Mamy nadzieję, że nasza społeczność szkolna dzięki naszym inicjatywą będzie z głową surfować po zawiłościach internetowej pajęczyny!