STOŁÓWKA SZKOLNA

Opłat za obiady prosimy dokonywać na numer konta:

69 1240 6380 1111 0010 8651 4472

 Tytuł przelewu:
NAZWISKO IMIĘ/KLASA/MIESIĄC

Od stycznia 2022 r. koszt jednego obiadu  to 6,00 zł.

Wpłat należy dokonywać od 1 do 10 dnia
miesiąca po uprzednim uzgodnieniu kwoty
z intendentem (w przypadku odpisów).


Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 osobiście lub pod numer telefonu:
22 486 31 96.

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Stołówki Szkolnej

Karta zgłoszenia na obiady

Oświadczenie o rezygnacji

Informacja o alergenach

GRAFIK OBIADÓW 2021 2022 od 27.09.21