STOŁÓWKA SZKOLNA


Opłat za obiady prosimy dokonywać na n
umer konta:

69 1240 6380 1111 0010 8651 4472


Tytuł przelewu:

NAZWISKO IMIĘ/KLASA/MIESIĄC

Wpłat należy dokonywać od 1 do 10 dnia
miesiąca po uprzednim uzgodnieniu kwoty
z intendentem (w przypadku odpisów).


Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 osobiście lub pod numer telefonu: 22 486 31 96.

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin stołówki szkolnej SP5

Karta zgłoszenia na obiady

Oświadczenie o rezygnacji

Informacja o alergenach

Harmonogram wydawania obiadów

Jadłospis 
(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.)