STOŁÓWKA SZKOLNA

Opłat za obiady prosimy dokonywać na numer konta:

69 1240 6380 1111 0010 8651 4472

 Tytuł przelewu:
NAZWISKO IMIĘ/KLASA/MIESIĄC

Koszt jednego obiadu to 5,00 zł.

Wpłat należy dokonywać od 1 do 10 dnia
miesiąca po uprzednim uzgodnieniu kwoty
z intendentem (w przypadku odpisów).


Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:30 osobiście lub pod numer telefonu: 22 486 31 96.

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Stołówki Szkolnej

Karta zgłoszenia na obiady

Oświadczenie o rezygnacji

Grafik wydawania obiadów 2020 2021

Obiady- grafik od 18.01.2021

Informacja o alergenach