Sekretarze

Patrycja Rozmysłowicz-Komosa
Magdalena Górniak

Intendent

Dominika Zielińska


Poniedziałek – Piątek: 
08:00-16:00


Poniedziałek – Piątek:
07:00-15:00

Kierownik Administracji

Urszula Poszytek