Kierownik administracyjno-gospodarczy:

Urszula Poszytek

Sekretarze:

Patrycja Rozmysłowicz-Komosa
Magdalena Górniak

Intendent:

Dominika Zielińska

Poniedziałek – Piątek: 
08:00-16:00


Poniedziałek – Piątek:
08:00-16:00

Poniedziałek – Piątek:
07:00-15:00