Kierownik administracyjno-gospodarczy:

Urszula Poszytek

Sekretarze:

Patrycja Rozmysłowicz-Komosa

Intendent:

Małgorzata Marczyk

Poniedziałek – Piątek: 
08:00-16:00


Poniedziałek – Piątek:
08:00-16:00

Poniedziałek – Piątek:
07:30-15:30