EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szanowni ósmoklasiści i rodzice, poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące egzaminów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Informacje dla Rodziców i Uczniów klasy VIII na temat egzaminu ósmoklasisty

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Wytyczne MEN/CKE/GIS dotyczące przygotowania do egzaminów zewnętrznych:

Zmiany w wymaganiach na egzamin ósmoklasisty (z dn. 16 grudnia 2020 r.):

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym