Dyrektor

dr Aneta Pawłowska

Dyżur:
Poniedziałek: 8:30 – 9:30
Wtorek: 15:00 – 16:00

Wicedyrektor

mgr Sylwia Wolnicka-Majewska

Dyżur:
Wtorek: 8:30 – 9:30
Czwartek: 15:00 – 16:00

Wicedyrektor

mgr Grażyna Pietrak

Dyżur:
Środa: 10:30 – 11:30
Piątek: 14:30 – 15:30

Zapraszamy na spotkania w dniu dyżuru oraz każdego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.