Dyrektor

dr Aneta Pawłowska

Dyżur:

Poniedziałek: 13:30-15:30

Środa: 09:00-12:00

oraz każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.

Wicedyrektor

mgr Sylwia Wolnicka – Majewska

Dyżur:

Wtorek: 08:30-11:30

Czwartek: 13:30-15:30

oraz każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.