Dyrektor

mgr Aleksandra Kurtz

Dyżur:
Środa: 14:00-15:00
Piątek: 8:00-9:00

Wicedyrektor

mgr Grażyna Pietrak

Dyżur:

Poniedziałek: 8:00-9:00
Czwartek: 8:00-9:00

Wicedyrektor

mgr Katarzyna Dąbrowska

Dyżur:
Wtorek: 9:00-10:00
Czwartek: 14:30-15:30

Zapraszamy na spotkania w dniu dyżuru oraz każdego dnia po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.