Dyrektor

dr Aneta Pawłowska

Dyżur:

Środa: 8:00-11:00

Czwartek: 12:00-16:00

oraz każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.

Wicedyrektor

mgr Sylwia Wolnicka-Majewska

Dyżur:

Poniedziałek: 13:30-15:30

Wtorek: 08:00-11:00

oraz każdego dnia po uzgodnieniu spotkania.