Dyrektor

dr Aneta Pawłowska

Dyżur:

Środa: 11:00-15:00
Czwartek: 9:00-15:00

Zapraszamy na spotkania w dniu dyżuru oraz każdego dnia
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.

Wicedyrektor

mgr Sylwia Wolnicka-Majewska

Dyżur:

Poniedziałek: 13:30-15:30
Wtorek: 08:30-11:30

Zapraszamy na spotkania w dniu dyżuru oraz każdego dnia
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.