Rekrutacja do Szkoły Podstawowej na Rok Szkolny 2021/2022:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem rekrutacji elektronicznej.

Termin składania wniosków do szkół: 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

Informacje o rekrutacji do klas 0_ 2021_ 2022

KLASY I:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie od 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r.

Informacje o rekrutacji do klas I_2021_2022

DOKUMENTY DO POBRANIA: