REKRUTACJA – ROK SZKOLNY 2024/2025:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona będzie elektronicznie.

Link do rekrutacji: https://pruszkow.rekrutacje.edu.pl/

Termin składania wniosków:

  • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
  • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

KLASY I:

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie:

  • od 04 marca 2024 r. od godziny 8:00
  • do 15 marca 2024 r. do godziny 16:00

Alfabetyczny_wykaz_ulic_z_zaznaczeniem_obwodów_szkół_podstawowych_obowiązujący_od_01.09. 2024

UWAGA:
Od 18.03.24 r. rekrutacja uzupełniająca w systemie 4parents zostaje zamknięta. Rodzice zainteresowani złożeniem wniosku do szkół poza rejonem proszeni są o złożenie wniosku w formie papierowej, bezpośrednio w sekretariacie Szkoły. Informacja zwrotna zostanie przekazana przez Szkołę po 15 sierpnia 2024 r.
Wniosek do pobrania:

Wniosek rekrutacyjny do I klasy dla dzieci spoza rejonu 24.25

Wnioski dotyczące uczniów klas I z rejonu (którzy nie wzięli udziału w rekrutacji elektronicznej) należy złożyć również w formie papierowej.
Wniosek do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do I klasy szkoły podstawowej 2024