Strajk w oświacie kontynuowany

Informujemy, że po świętach przewidziana jest kontynuacja strajku. Świetlica będzie czynna w godz. 8″-16″.Wszystkie aktualne informacje będziemy podawać na bieżąco, na stronie internetowej szkoły oraz na FB.

Wielkanoc tuż, tuż…

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego święconego w gronie najbliższychżyczy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Aneta Pawłowska oraz...

TERMIN ZEBRAŃ

Uwaga Rodzice! W związku z przedłużajacym się STRAJKIEM zebrania śródokresowe w dniu 17.04.2019 r. dla klas 0-8 nie odbędą się.

Egzaminy Ósmoklasistów

Nasi Ósmoklasiści rozpoczną swoje egzaminy. Życzymy im powodzenia! Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej z przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza,...

Wiosenna przerwa świąteczna

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318)  wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w...

Egzamin ósmoklasistów

Organizacja pracy szkoły w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. W dniach egzaminów ósmoklasistów, tj. 15-17 kwietnia nie ma zajęć dydaktycznych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki w tym czasie, proszeni są o...

STRAJK W SZKOLE

W trakcie strajku (od czwartku 11.04.2019 r. do odwołania) świetlica czynna w godzinach 8-16. Szanowni Państwo! Dnia 18 marca br. w naszej szkole przeprowadziliśmy wśród pracowników SP5 w Pruszkowie, referendum strajkowe w ramach sporu zbiorowego. W głosowaniu udział...

Kreatywne Warsztaty Artystyczne Klasy IIIa

W dniu 27 marca 2019 r. klasa III a miała okazję uczestniczyć w Kreatywnych Warsztatach Artystycznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z jedną z technik rękodzielniczymi, a także uczyć się wykorzystywać...