Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza szkoła  otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3.
Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.
Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 12 000 zł, wysokość wkładu własnego organu prowadzącego  – 3 000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 15 000 zł.
Kierunek interwencji 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.
Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 1 500 zł, wysokość wkładu własnego organu prowadzącego  – 375 zł. Całkowity koszt realizacji zadania 1 875 zł.
 
Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie:
https://nprcz.pl/