ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE

Lp. Nazwisko, imię nauczyciela: Rodzaj zajęć: Nazwa zajęć: Dzień/godzina: Nr sali:
1. Adamczyk Hanna

Koło zainteresowań

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Ortografia na 5”

 „Umiem więcej”

Środa  8.55

 Piątek 8.55

8

 7

2. Andrzejewska Katarzyna

Koło kaligraficzno-plastyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Ładnie piszę i maluję”

„Wiem więcej”

Piątek  8.00

Środa 14.40

6

6

3. Bauer-Ruszczyk Lidia

Rozwijające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Chcemy być lepsi””

„Tropiciele wiedzy”

Piątek 13.45

Środa 12.45

6

3

4. Bączkowski Sławomir

Koło j. angielskiego (dla kl. 4c,d)

Zajęcia wyrównujące szanse

Zajęcia wyrównujące szanse

„Z angielskim za pan brat”

„English is fun”

„Improving English”

Wtorek 14.40

Środa 13.45

Piątek 11.45 

16 

22

Biblioteka

5. Cheda Małgorzata

Koło

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Ortografia na 5”

„Chcę wiedzieć więcej”

Wtorek 9.50

Środa 10.45

8 

3

6. Czyż Małgorzata Koło biologiczne „Biologia dla ciekawych” Czwartek 7.45 20
8. Gąska Anna Zajęcia rozwijające „Chcę wiedzieć więcej” Piątek 8.55 9
11. Iwaniuk Jolanta

Zajęcia wyrównujące szanse

Koło przyrodniczo- geograficzne

„Młody podróżnik”

„Podróże duże i małe”

Poniedziałek 7.00

Poniedziałek 14.40

16

16

12. Iwaniuk Tomasz Koło historyczne „Młody historyk” Poniedziałek 15.35 12
13. Janecki Artur Kółko chemiczne „Ciekawa chemia” Poniedziałek 15.35 17
14. Jończyk Barbara

Program

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło

„Przyjaciele Zippiego”

„Nauka przez zabawę”

Koło podróżnika

Poniedziałek 8.00

Środa 9.40

Środa 15.30 

15. Kania Agnieszka Egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty Środa 8.00 16 
16. Karczewska Barbara

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Rozwijające uzdolnienia matematyczne”

„Matematyczni detektywi”

Środa 11.45

Poniedziałek 12.45

21

Biblioteka

17. Kosowska Agnieszka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Ciekawa matematyka” Czwartek 13.45 20
18. Krasowska Agnieszka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

koło

„Sięgam po więcej”

„Potrafię więcej”

Piątek 8.00

Czwartek 14.40

2

2

19. Kucharska Monika

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło

Koło

Egzamin ósmoklasisty

„Lubimy się uczyć”

Koło polonistyczno – dziennikarskie „Mały redaktor”

Koło teatralne

Przygotowanie do egzaminu

Środa 10.45

Środa 15.35

Środa 16.35

Czwartek, piątek 7.00

7 

14

14

11

21. Kwaśniewska Marta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło

„Lepiej liczę i piszę”

„Koło ortograficzne”

Wtorek 10.45

Poniedziałek 8.00

3K

5

22. Łukasik Agnieszka Szkole Koło Wolontariatu Czwartek 14.40 20
23. Machalski Maciej

SKS

SKS

Piłka ręczna

Piłka nożna

Poniedziałek 15.25

Środa 12.45

 

s.gimn.

24. Maculewicz Kamila Koło lingwistyczne „Buenos dias” Czwartek 14.40 13
26. Makuch Monika   „Z psychologią za pan brat”    
26. Musiałkowska – Dvornyk Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło

„Rozwijanie wyobraźni”

„Trening czyni mistrza”

Środa 12.45

Czwartek 14.40

4

4

27. Paplińska Ewa

Koło

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło matematyczno – informatyczne

„Umiem coraz więcej”

Poniedziałek 15.35

Środa 8.00

10 

12

28. Powązka – Jacaszek Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Koło artystyczne

Koło ekologiczne

Koło podróżnicze

„Więcej umiem, więcej wiem”

„Mam talent”

Jestem ekologiem, więc nie śmiecę”

„Poznaj świat”

Środa 10.45

Piątek 12.45

Czwartek 10.45

Piątek 13.20

Biblioteka

3

4

Zaplecze sali

30. Staśkiewicz Marzena

Koło

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Projekty edukacyjne

„Chcę wiedzieć więcej’

Wtorek 11.45

Czwartek 10.45

7

3

31. Walentynowicz Marian Koło muzyczne Zespół wokalny – „Uczę się śpiewająco”

Poniedziałek

14.40

19
33. Wojtyniak Aneta

Rozwijające

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

„Mali inżynierowie”

„Czytam sobie”

Piątek 11.45

Czwartek 15.35

3

5

34. Zaręba Kinga Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Czytam i piszę na 100%” Środa 12.45 Pok. naucz.