ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 17.30. Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5:
Anna Gąska, Aneta Graczyk, Maciej Machalski, Jagoda Maciejewska, Piotr Makowski, Adrian Piotrowski, Anna Strojek, Sylwia Wolnicka-Majewska
realizują w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodnie z planem pracy w świetlicy. Są to zajęcia komputerowe, zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowo-ruchowe oraz zajęcia tematyczne.

W ciągu roku szkolnego uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy, otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych. Czas wolny, w którym mogą bawić się z rówieśnikami mija przyjemnie, ponieważ świetlica dysponuje wartościowym zasobem gier, zabawek, puzzli, klocków czy sprzętów sportowych.

Wychowawcy dbają o zapewnienie przyjaznej atmosfery w czasie pobytu uczniów na świetlicy.