RADA RODZICÓW

 Na walnym zebraniu w dniu 09.09.2020 wybrano prezydium RR:  

  • Przewodnicząca: Sylwia Krzywkowska-Gugała
  • Zastępca: Piotr Kowalski
  • Skarbnik: Katarzyna Tymińska 

 Komisja rewizyjna:

  • Grzegorz Łomża
  • Barbara Roszkowska
  • Piotr Krajewski
  • Beata Podgajna
  • Agnieszka Moczarska

 

Kontakt: radarodzicow@sp5pruszkow.pl

Nr konta: 81 1240 6380 1111 0011 0229 7417

Nazwa Rachunku: Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 5

Bank Pekao S.A. o/Pruszków