RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

– Przewodnicząca: Barbara Roszkowska

– Zastępca: Katarzyna Kostrzewa

– Skarbnik: Katarzyna Tymińska

 

KOMISJA REWIZYJNA:

– Anna Kłujszo

– Piotr Śmiałkowski

– Piotr Krajewski

– Piotr Kowalski

 

Kontakt: radarodzicow@sp5pruszkow.pl

Nr konta: 81 1240 6380 1111 0011 0229 7417

Nazwa Rachunku: Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 5

Bank Pekao S.A. o/Pruszków

Drodzy Rodzice uczniów SP5 w Pruszkowie. 

Serdecznie zachęcamy do wpłat na szkolny fundusz Rady Rodziców.

W zeszłym roku, dzięki pozyskanym środkom Rada Rodziców sfinansowała m.in.:
• Pamiątkowe przypinki dla „Pierwszaków” z okazji ślubowania
• nagrody w konkursach szkolnych organizowanych przez nauczycieli (m.in. konkursy plastyczne, konkurs historyczne i inne.
• zakupiono kosze prezentowe dla Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej
• z inicjatywy i środków RR przeniesiono furtkę oraz stojaki rowerowe z parkingu za szkołę
• dokupiono stojaki rowerowe
• zakupiono sprzęt dla szkoły wspomagający edukację zdalną
• zakupiono kwiaty dla pań nauczycielek z okazji Dnia Kobiet
• pomoc w organizacji Dnia Dziecka, który odbył się 1 czerwca 2021 r. Zapewniono atrakcje: występ iluzjonisty, fotobudka, popcorn. Zakupiono wodę, lody oraz cukierki rozdawane przez Mikołaja. Sfinansowano materiały dekoracyjne.
• Zakupiono wodę dla ósmoklasistów na egzamin
• Zakupiono gablotę ogłoszeniową
• Zakupiono szablony dyplomów
• Dofinansowano wyjazdy uczniów na wycieczki szkolne
• Sfinansowano pożegnanie klasy ósmej
• Sfinansowano nagrody na stypendia Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego
• Sfinansowano i przygotowano kosze upominkowe dla Dyrekcji na zakończenie roku szkolnego