Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

Rok szkolny – rozpoczęcie:

03.09.2018r.

Rok szkolny – zakończenie:

21.06.2019r.

Przerwa świąteczna Bożonarodzeniowa:

22.12.2018r. – 01 stycznia 2019r.

Koniec I semestru:

21.01.2019r.

Ferie zimowe:

28.01,2019r. – 08,02.2019r.

Przerwa świąteczna wiosenna:

18.04.2019r. – 23.04.2019r.

Koniec II semestru:

21.06.2019r.

Ustawowe dni wolne:

01.11.2018r., 01.05.2019r.

03.05.2019r., 20.06.2019r.

Dodatkowe dni wolne:

02.11.2018r. 

29 i 30.04.2019r.

2.05.2019r.

Egzamin klas 8:

15,16,17.04.2019r.

 

Terminy Spotkań Dla Rodziców:

12. 09. 2018

środa

Zebranie rodziców klas 0 – 3.

13. 09. 2018

czwartek

Zebranie rodziców klas 4 – 8.

25. 10. 2018

czwartek

Dzień otwarty  klas 1 – 8, lub zebranie (w zależności od potrzeb);

Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

21. 11. 2018

środa

Zebranie rodziców klas 4 – 8.

22. 11. 2018

czwartek

Zebranie rodziców klas 0 – 3.

23. 01. 2019

środa

Zebranie rodziców klas 0 – 3.

24. 01. 2019

czwartek

Zebranie rodziców klas 4 – 8.

21. 03. 2019

czwartek

Dzień otwarty klas 1- 8; Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

17. 04. 2019

środa

Zebranie rodziców klas 0 – 8.

23. 05. 2019

czwartek

Dzień otwarty klas 1- 8 lub zebranie (w zależności od potrzeb);

Konsultacje z pedagogiem szkolnym i psychologiem.