POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Monika Makuch
Psycholog

Godziny pracy:
Poniedziałek:                  08:50 – 13:30
Wtorek:                             09:40 – 16:00
Środa:                                09:40 – 11:30
Czwartek:                         09:40 – 16:00
Piątki:                                09:40 – 16:00

 

Barbara Biała-Siwecka
Psycholog

Godziny pracy:
Wtorek:                            11:30 – 16:00
Środa:                              08:00 – 11:00
Czwartek:                        11:20 – 15:20    
                                              

Anna Bociąga

Pedagog Szkolny 

Godziny pracy:

Poniedziałek:                    08:00 – 12:30

Wtorek:                               08:00 – 12:00

Środa:                                  11:00 – 15:30

Czwartek:                           08:00 – 13:00

Piątek:                                 08:00 – 12:00 

Katarzyna Dąbrowska

Pedagog Specjalny 

Godziny pracy:

Poniedziałek:                    09:40 – 12:30

Wtorek:                               10:40 – 13:15

Środa:                                  13:30 – 15:15

Czwartek:                           08:00 – 08:45

Piątek:                                 11:30 – 15:15 

Iwona Zakrzewska

Logopeda

Godziny pracy:

Poniedziałek:                     08:00 – 14:30

Wtorek:                                08:00 – 10:40 

Środa:                                   08:00 – 14:40

Piątek:                                  08:00 – 14:00