UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk.

Dla uczniów klas 0 i 1, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 40 zł numer Polisy:
InterRisk Vienna Insurance Group
, Polisa seria EDU-A/P numer 100068 
Dla uczniów klas 0 i 1, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 53 zł numer Polisy:
InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 107398

Dla uczniów klas 2-8 , którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 40 zł numer Polisy:
InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 104130

Dla uczniów klas 2-8, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 53 zł numer Polisy:

InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 104129

Kontakt: +48 22 575 25 25, www.interrisk.pl

Dokumenty do pobrania:

Jak zgłaszać szkodę z ubezpieczenia szkolnego InterRisk

WNIOSEK O WYPŁATĘ roszczenie_edu_plus