UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk.

Dla uczniów, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 32 zł numer Polisy:

InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 068746 

Dla uczniów, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 59 zł numer Polisy:
InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 068448

Kontakt: +48 22 575 25 25, www.interrisk.pl

Zgłoszenie roszczenia (pliki do pobrania):

OWU edu plus 2019_05
TABELA__NORM__OCENY__PROCENTOWEJ_USZCZERBKU_NA_ZDROWIU
Jak zgłosić szkodę InterRisk
Zgłoszenie roszczenia