UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie ubezpieczeni są w Colonnade Insurance Societe Anonyme
   

Numer Polisy: Colonnade Insurance Societe Anonyme, nr polisy 4012200453 z dnia 14.08.2018 r.

Kontakt: +48 22 528 51 00, www.colonnade.pl

Zasady Zgłoszenia i Likwidacji Szkód: Zasady zgłaszania i likwidacji szkód

Zgłoszenie Roszczenia: Zgłoszenie roszczenia