UBEZPIECZENIE

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie ubezpieczeni są w InterRisk.

                                                         Dla uczniów którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 35 zł numer Polisy:

                                                          InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 086186 

                                                     

                                                         Dla uczniów, którzy mają wykupione ubezpieczenie za kwotę 54 zł numer Polisy:
                                                    InterRisk Vienna Insurance Group, Polisa seria EDU-A/P numer 086185

Kontakt: +48 22 575 25 25, www.interrisk.pl

Dokumenty do pobrania:

Jak zgłaszać szkodę z ubezpieczenia szkolnego InterRisk

WNIOSEK O WYPŁATĘ roszczenie_edu_plus