Nauczyciele i Wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie:

Imię i nazwisko:

Przedmiot:

Wychowawca:

1.

Aneta Pawłowska

Dyrektor

2.

Sylwia Wolnicka-Majewska

Zastępca Dyrektora, 

Wychowawca Świetlicy

3.

Hanna Adamczyk

E.wczesnoszkolna

2B

4.

Katarzyna Andrzejewska

E.wczesnoszkolna

1C

5.

Lidia Bauer-Ruszczyk

E.wczesnoszkolna, Etyka

1B

6.

Katarzyna Dąbrowska

N.wspomagający

1A

7.

Anna Kościuk

E.wczesnoszkolna, Etyka

2A

8.

Agnieszka Krasowska

E.wczesnoszkolna, Plastyka

3A

9.

Monika Kucharska

E.wczesnoszkolna

1D

10.

Kamila Kwiecień

J.polski

4D

11.

Agnieszka Łukasik

J.angielski

12.

Kamila Maculewicz

J.francuski

13.

Katarzyna Malewska

Pedagog, Plastyka

4A

14.

Anna Modzelewska

Biblioteka, Religia

15.

Joanna Nazarczuk

Religia

16.

Katarzyna Orłowska-Gajek

J.angielski

5B

17.

Grażyna Pietrak

N.wspomagający

4C

18.

Rafał Segda

Historia, Geografia

7B

19.

Małgorzata Puk

Matematyka

20.

Aleksandra Rejmonczyk

J.polski

4B

21.

Jacek Rybczyński

W-F

22.

Dorota Sirko-Bytof

E.wczesnoszkolna

0B

23.

Marzena Staśkiewicz

E.wczesnoszkolna, 

Wychowawca Świetlicy

1A

24.

Karolina Tytman-Sołtys

Psycholog

25.

Sylwia Witek

Chemia, Biologia, Przyroda

8A

26.

Agata Wiśniewska

J.angielski

7A

27.

Iwona Zakrzewska

Logopeda

28.

Kinga Zaręba

E.wczesnoszkolna, Religia

0A

29.

Agnieszka Zasłona

E.wczesnoszkolna, Etyka

0C

30.

Maciej Machalski

W-F

6A

31.

Piotr Makowski

W-F

5A

32.

Tomasz Iwaniuk

WOS, Historia, 

Wychowawca Świetlicy

33.

Beata Czajkowska

Wychowawca Świetlicy

34.

Dorota Malkiewicz

J. rosyjski, Wychowawca Świetlicy

35.

Anna Gąska

Wychowawca Świetlicy

36.

Zdzisław Kosztołowicz

Matematyka, Etyka

37.

Mariusz Kaczanowski

Fizyka, Technika

38.

Arkadiusz Mostowski

Informatyka

39.

Adrian Piotrowski

Wychowawca Świetlicy

40.

Anna Strojek

Wychowawca Świetlicy

41.

Cezary Podgórny

Edb

42.

Magdalena Buczek

Muzyka, Rytmika