Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 im. I. J. Paderewskiego w Pruszkowie:

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

 

Lp. Imię, Nazwisko: Klasa:
1. Iwona Kowieska, Monika Kowalska 0A
2. Kinga Zaręba 1A
3. Agnieszka Krasowska 1B
4. Barbara Jończyk, Agnieszka Łukasik 1C
5. Monika Kucharska 1D
6. Paulina Małecka 1E
7. Klaudia Maruda 1F
8. Marzena Staskiewicz 2A
9. Lidia Bauer-Ruszczyk 2B
10. Katarzyna Andrzejewska, Sylwia Sankowska 2C
11. Monika Kucharska 2D
12. Małgorzata Musiałkowska-Dvornyk 2E
13. Marta Kwaśniewska, Marta Kulik 3A
14. Małgorzata Cheda 3B
15. Aneta Wojtyniak, Aleksandra Demianiuk-Wojciechowska  3C
16. Małgorzata Powązka-Jacaszek 3D
17. Hanna Adamczyk 3E
18. Lidia Bauer-Ruszczyk Etyka
19. Katarzyna Przyworska Religia
18. Kinga Zaręba Religia
NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY KLAS 4-8:

 

Lp. Imię, Nazwisko: Klasa: Przedmiot:
1. Anna Gąska 4A N. wspomagający
2. Maja Jaroszewska 4B J. angielski
3. Ewa Paplińska 4C Matematyka
4. Katrzyna Orłowska-Gajek 4D J. angielski
5. Katarzyna Dąbrowska 5A N. wspomagający
6. Tomasz Iwaniuk 5B Historia
7. Agnieszka Kosowska 5C Matematyka
8. Agnieszka Kania 5D Matematyka, Technika
9. Jolanta Iwaniuk 6A Geografia, Przyroda
10. Anna Bociąga 6B Pedagog szkolny
11. Jacek Rybczyński 7A WF
12. Agata Wiśniewska 8A J. angielski
13. Aleksandra Kurtz 8B J. polski
14. Grażyna Pietrak 8C N. wspomagający
15. Kamila Kwiecień 8D J. polski

 

NAUCZYCIELE KLAS 4-8:
Lp. Imię, nazwisko: Przedmiot:
1. Hanna Adamczyk Plastyka
2. Sławomir Bączkowski J.angielski
3. Małgorzata Czyż Biologia
4. Piotr Dzięcioł Historia, WOS
5. Aneta Flakiewicz-Głuchowska Plastyka
6. Sylwia Grzeszczuk Matematyka 
7. Kaja Grygiel WF
8. Jolanta Iwaniuk Geografia, Przyroda
9. Tomasz Iwaniuk Historia, WOS
10. Artur Janecki Chemia
11. Justyna Jończyk Informatyka
12. Agnieszka Kania Matematyka, Technika
13. Agnieszka Kosowska Matematyka
14. Agnieszka Łukasik J. angielski
15. Maciej Machalski WF
16. Kamila Maculewicz J.hiszpański
17. Piotr Makowski WF
18. Ewa Paplińska Informatyka
19. Katarzyna Przeworska Religia
20. Tomasz Plaskaty Religia
21. Jacek Rybczyński WF
22. Marian Walentynowicz Muzyka
23. Honorata Zielińska-Benben Fizyka

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

Lp. Imię, Nazwisko:  
1. Monika Makuch Psycholog szkolny
2. Barbara Siwecka-Biała Psycholog szkolny
3. Anna Bociąga Pedagog szkolny
4. Iwona Zakrzewska Logopeda
5. Aleksandra Demianiuk-Wojciechowska N. wspomagajacy
6. Katarzyna Dąbrowska N. wspomagający
7. Anna Gąska N. wspomagający
8. Michał Jacaszek N. Wspomagający
9. Monika Kowalska N. wspomagający
10. Marta Kulik N. wspomagający
11. Agnieszka Łukasik N. wspomagający
12. Grażyna Pietrak N. wspomagający
13. Sylwia Sankowska N. wspomagający
14. Paulina Świdzińska N. wspomagający

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:

Lp. Imię, Nazwisko:
1. Klaudia Bladowska
2. Aneta Flakiewicz-Głuchowska
3. Anna Jędrys
4. Agnieszka Jurczakowska
5. Jagoda Maciejewska
6.  Magdalena Parysek-Bochniarz
7. Anna Strojek