Sekretariat:

Pani Patrycja Rozmysłowicz-Komosa
pon-pt, 8:00-16:00.
tel. 22 486 31 21
sekretariat@sp5pruszkow.pl
Intendent:
Pani Dominika Zielińska
pon-pt, 7:00 – 15:00.
tel. 22 486 31 96 

Nauczyciele i Wychowawcy Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie:

Imię i nazwisko: Przedmiot: Wychowawca:
1. Aneta Pawłowska Dyrektor
2. Sylwia Wolnicka-Majewska Zastępca Dyrektora, 
Wychowawca Świetlicy
3. Hanna Adamczyk E.wczesnoszkolna 2B
4. Katarzyna Andrzejewska E.wczesnoszkolna 1C
5. Lidia Bauer-Ruszczyk E.wczesnoszkolna, Etyka 1B
6. Katarzyna Dąbrowska N.wspomagający 1A
7. Anna Kościuk E.wczesnoszkolna, Etyka 2A
8. Agnieszka Krasowska E.wczesnoszkolna, Plastyka 3A
9. Monika Kucharska E.wczesnoszkolna 1D
10. Kamila Kwiecień J.polski 4D
11. Agnieszka Łukasik J.angielski
12. Kamila Maculewicz J.francuski
13. Katarzyna Malewska Pedagog, Plastyka 4A
14. Anna Modzelewska Biblioteka, Religia
15. Joanna Nazarczuk Religia
16. Katarzyna Orłowska-Gajek J.angielski 5B
17. Grażyna Pietrak N.wspomagający 4C
18. Rafał Segda Historia, Geografia 7B
19. Małgorzata Puk Matematyka
20. Aleksandra Rejmonczyk J.polski 4B
21. Jacek Rybczyński W-F
22. Dorota Sirko-Bytof E.wczesnoszkolna 0B
23. Marzena Staśkiewicz E.wczesnoszkolna, 
Wychowawca Świetlicy
1A
24. Karolina Tytman-Sołtys Psycholog
25. Sylwia Witek Chemia, Biologia, Przyroda 8A
26. Agata Wiśniewska J.angielski 7A
27. Iwona Zakrzewska Logopeda
28. Kinga Zaręba E.wczesnoszkolna, Religia 0A
29. Agnieszka Zasłona E.wczesnoszkolna, Etyka 0C
30. Maciej Machalski W-F 6A
31. Piotr Makowski W-F 5A
32. Tomasz Iwaniuk WOS, Historia, 
Wychowawca Świetlicy
33. Beata Czajkowska Wychowawca Świetlicy
34. Dorota Malkiewicz J. rosyjski, Wychowawca Świetlicy
35. Anna Gąska Wychowawca Świetlicy
36. Zdzisław Kosztołowicz Matematyka, Etyka
37. Mariusz Kaczanowski Fizyka, Technika
38. Arkadiusz Mostowski Informatyka
39. Adrian Piotrowski Wychowawca Świetlicy
40. Anna Strojek Wychowawca Świetlicy
41. Cezary Podgórny Edb
42. Magdalena Buczek Muzyka, Rytmika
Kontakt:
Tel:+48 22 486 31 21
E-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

Adres:
ul. Jana Długosza 53
05-800 Pruszków
© 2019 Szkoła Podstawowa nr 5
w Pruszkowie