Akt powołania Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszkowie to publiczna placówka oświatowa powołana Uchwałą XLIII.448.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 roku. Placówka rozpoczęła swą działalność dydaktyczno-wychowawczą we wrześniu 2018 organizując naukę dla dzieci i młodzieży z pruszkowskich dzielnic Żbików oraz Bąki. Szkoła zapewnia nowoczesną i przyjazną edukację ponad 560 uczniom, wśród których znajdują się również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci i młodzież z naszej szkoły wspierane są profesjonalną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, korzystają ze smacznych obiadów, mogą liczyć na pomoc nauczycieli świetlicy i spędzić przyjemne chwile rozwijając swoje możliwości.

Dnia 03.09.2018 roku odbyło się pierwsze, historyczne rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

Dnia 17.10.2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5,
w obecności władz miejskich.

Dnia 08.11.2019 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 5. Patronem szkoły został Ignacy Jan Paderewski.

Szkoła „od środka”.

Dbamy o sprawność fizyczną.