Laptop dla ucznia

to program Ministerstwa Cyfryzacji, którego założeniem jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Otrzymane laptopy uczniowie będą mogli wykorzystać nie tylko do nauki, ale także rozwoju własnych zainteresowań. Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli od roku szkolnego 2023/24, każdy kolejny rocznik uczniów klas 4 będzie otrzymywał na własność laptop.

Więcej informacji: https://laptopdlaucznia.gov.pl/#o-projekcie

Karta-gwarancyjna-SP5

Ulotka-informacyjna