Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

jest programem uchwalonym na lata 2019-2023 przez Radę Ministrów w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. 

Nasza szkoła  otrzymała dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu  na lata 2019-2023.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa wynosi 79 960 zł, wysokość wkładu własnego organu prowadzącego  – 19 990 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania 99 950 zł.

W ramach uzyskanego wsparcia finansowego placówka zrealizowała przebudowę sieci elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej umożliwiającą wyposażenie kuchni szkolnej w zakupioną zmywarkę kapturową, nową linię technologiczną oraz piec konwekcyjno-parowy. Wyposażenie kuchni
w obieraczkę do ziemniaków, szatkownicę do warzyw i piekarnik
z termoobiegiem ułatwią przygotowanie posiłków zwiększonej liczbie uczniów.  Zakupione wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej usprawnią wydawanie i przygotowanie posiłków dla uczniów. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji uzupełniono wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej w garnki, patelnie, blachy i pojemniki do bemara oraz sztućce i wazy.