Akt powołania Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie to publiczna placówka oświatowa powołana Uchwałą XLIII.448.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 roku. Placówka rozpoczęła swą działalność dydaktyczno-wychowawczą we wrześniu 2018 organizując naukę dla dzieci i młodzieży z pruszkowskich dzielnic Żbików oraz Bąki. Szkoła zapewnia nowoczesną i przyjazną edukację 430 uczniom, wśród których znajdują się również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzieci i młodzież z naszej szkoły wspierane są profesjonalną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, korzystają ze smacznych obiadów, mogą liczyć na pomoc nauczycieli świetlicy i spędzić przyjemne chwile rozwijając swoje możliwości.

Etapy budowy szkoły i przedszkola przy ul. Jarzynowej w Pruszkowie.

Szkoła „od środka”.

Dbamy o sprawność fizyczną.

Dnia 03.09.2018 roku odbyło się uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

Dnia 17.10.2018 roku odbyło się uroczyste Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5, w obecności władz miejskich.