Sekretariat:

Pani Patrycja Rozmysłowicz-Komosa
pon-pt, 8:00-16:00.
tel. 22 486 31 21
sekretariat@sp5pruszkow.pl
Intendent:
Pani Dominika Zielińska
pon-pt, 7:00 – 15:00.
tel. 22 486 31 96 

BIBLIOTEKA

Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 
w Pruszkowie:

 • Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji szkoły oraz rodzicom uczniów uczących się w naszej szkole.
 • W bibliotece należy zachować ciszę by nie przeszkadzać innym.
 • W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napoi.
 • Nie możemy korzystać z telefonów komórkowych, a w razie konieczności kontaktu z rodzicem czy opiekunem, pytamy o zgodę nauczyciela biblioteki.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie książki, w przypadku zniszczenia musi ją odkupić lub zwrócić jej równowartość.
 • Do końca miesiąca maja każdego roku wszystkie książki wypożyczone z biblioteki należy zwrócić.
 • Książkę wypożyczoną można w domu trzymać przez 2 tygodnie.
 • Tydzień przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy uczniowie zwracają podręczniki, które otrzymali we wrześniu.
 • Biblioteka czynna codziennie w godzinach wywieszonych na drzwiach biblioteki.

  Regulamin czytelni:

 •  Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele zapisani do biblioteki.
 • Czytelnia jest czynna w ramach godzin pracy biblioteki.
 • Obowiązuje cisza i spokój.
 • Uczniowie mogą korzystać z czytelni kiedy mają okienko, bądź czekają na zajęcia dodatkowe nie dłużej niż 2 godziny.
 • W czytelni można korzystać ze zbiorów bibliotecznych jak również
  z komputera nie dłużej niż 1 godzinę.
 • Internet służy jedynie do celów edukacyjnych.
 • Każdy uczeń korzysta z komputera logując się na własne konto internetowe.
 • Przy komputerze maksymalnie siedzą 2 osoby, pracując w ciszy i nie zakłócając pracy biblioteki.
 • Uczniowie przebywający w czytelni wpisują się do zeszytu zajęć czytelni.
 • Zabrania się instalowania nowych programów, bądź dokonywania zmian w już istniejących  oprogramowaniach.
 • Nie stosowanie się do w/w  punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela- bibliotekarza.
 • Za wszelkie mechaniczne uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiada użytkownik, jeżeli jest nieletni szkody ponoszą rodzice.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek:

09:30 – 16:30

Wtorek:

10:30 – 16:30

Środa:

09:45 – 10:30

11:30 – 16:30

Czwartek:

08:00 – 09:30
11:30 – 16:30

Piątek:

09:00 – 10:30
11:30 -13:30

Kontakt:
Tel:+48 22 486 31 21
E-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl

Adres:
ul. Jana Długosza 53
05-800 Pruszków
© 2019 Szkoła Podstawowa nr 5
w Pruszkowie