Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci z oddziału przedszkolnego pt. „Moja ulubiona bajka”

Jury, po rozpatrzeniu prac uczestników wytypowało następujących laureatów konkursu:

I miejsce: Nicolas Stasiak 0B
II miejsce: Franciszek Wilk 0B, Oliwia Romaszewska 0B, Karolina Orlik 0B, Leonard Dąbrowski 0B
III miejsce: Leon Domański 0B, Diana Lutrzykowska 0B

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Nagrody książkowe zostały zakupione z funduszy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.