Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Przedstawimy zestawienia CKE dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty w naszej szkole w odniesieniu do średnich wyników uzyskanych w Gminie, Powiecie, Województwie i Kraju. Ósmoklasiści, gratulujemy wysokich osiągnięć! J. polski: Matematyka: J. angielski: Więcej...