WYPRAWKA SZKOLNA „Dobry Start”, czyli 300+

300+ to program wsparcia dla rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny. Świadczenie jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód....