Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Przedstawimy zestawienia CKE dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty w naszej szkole w odniesieniu do średnich wyników uzyskanych w Gminie, Powiecie, Województwie i Kraju. Ósmoklasiści, gratulujemy wysokich osiągnięć! J. polski: Matematyka: J. angielski: Więcej...

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2020/2021. Uczniowie klas 1-8 otrzymali świadectwa, odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru oraz wręczenie stypendiów Prezydenta Miasta Pruszkowa, nagród Dyrektora Szkoły oraz Rady Rodziców....

Stypendia Prezydenta Miasta Pruszkowa

W dniu dzisiejszym, 25 czerwca 2021 r., wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk wiceprezydent Pruszkowa Pani Beaty Czyżewskiej Stypendia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Ta specjalna nagroda przyznawana jest dla uczniów, którzy wykazali się wspaniałymi wynikami na polu...