22 marca – Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. W bieżącym roku szkolnym, nasi uczniowie wykonali plakaty związane z tematyką akcji. Wspólnie z uczniami na lekcji geografii, przypomnieliśmy...