Wszyscy wiemy, jak wygląda obecnie sytuacja w naszym kraju. Dlatego też chcieliśmy podziękować pruszkowskiej służbie zdrowia – pielęgniarkom i lekarzom, którzy dzielnie stoją na straży naszego zdrowia, wypełniając codziennie swoje obowiązki.

Uczniowie klas 4-8 oraz wolontariusze zaangażowani w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu własnoręcznie wykonali i przekazali kartki świąteczne do pruszkowskich Przychodni i Szpitali, a także dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie. Ten drobny gest od uczniów jest podziękowaniem dla lekarzy i pielęgniarek za ich poświęcenie, zaangażowanie i trud wkładany w dbanie o nasze bezpieczeństwo i zdrowie.

Opiekunowie
Szkolnego Koła Wolontariatu