TERMIN ZEBRAŃ

Uwaga Rodzice! W związku z przedłużajacym się STRAJKIEM zebrania śródokresowe w dniu 17.04.2019 r. dla klas 0-8 nie odbędą się.

Egzaminy Ósmoklasistów

Nasi Ósmoklasiści rozpoczną swoje egzaminy. Życzymy im powodzenia! Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej z przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza,...

Wiosenna przerwa świąteczna

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318)  wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający...