Wiosenna przerwa świąteczna

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318)  wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający...

Egzamin ósmoklasistów

Organizacja pracy szkoły w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. W dniach egzaminów ósmoklasistów, tj. 15-17 kwietnia nie ma zajęć dydaktycznych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki w tym czasie, proszeni są o...