Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318)  wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach, w związku z tym w klasach 1-8 nie ma zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Natomiast w oddziałach przedszkolnych są organizowane zajęcia opiekuńcze. 

18 – 23 kwietnia 2019 r.: świąteczna przerwa wiosenna,

29, 30 kwietnia oraz 02 maja 2019 r.: dni dyrektorskie, wolne od zajęć lekcyjnych.

Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, proszeni są o zgłaszanie tego faktu do sekretariatu szkoły, do 12.04.

Świetlica będzie czynna, w tych dniach od 8:00 – 16:00.