Organizacja pracy szkoły w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

W dniach egzaminów ósmoklasistów, tj. 15-17 kwietnia nie ma zajęć dydaktycznych. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Rodzice, którzy nie mogą zapewnić opieki w tym czasie, proszeni są o zgłaszanie swoich dzieci do sekretariatu szkoły do 12 kwietnia (do piątku).

Dzieci przyprowadzamy w dniach 15-17 kwietnia 2019 r. do godziny 8:15 i odbieramy najwcześniej od 13:00.
Dla dzieci przewidziana jest zupa.

Świetlica będzie czynna, w tych dniach od 7-16.