Dzień 21 marca to data w kalendarzu, która wśród uczniów naszej szkoły została w sposób szczególny zauważona. Uczniowie solidaryzując się z Osobami z Zespołem Downa pogłębili wiedzę dotyczącą ich funkcjonowania, obejrzeli prezentacje wyjaśniające czym jest Zespół Downa, słuchali ciekawostek i rozwiązywali test wiedzy na ten temat. Założyli kolorowe skarpety, by pokazać jedność z osobami z Zespołem Downa.