Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca.

W bieżącym roku szkolnym, nasi uczniowie wykonali plakaty związane z tematyką akcji. Wspólnie z uczniami na lekcji geografii, przypomnieliśmy sobie jak ważne jest oszczędzanie wody i dlaczego należy o nią dbać. Udział w takich akcjach, kształci w naszych uczniach postawę patriotyzmu ekologicznego w zakresie ochrony wód i racjonalnego korzystania z jej zasobów.