Nasza biblioteka przeżywała ostatnio wyjątkowe dni, kiedy 12 oraz 14 marca odwiedziły ją dzieci z oddziału przedszkolnego.

Przedszkolaki z zaciekawieniem zajrzały do przedszkolnej biblioteczki, powiększonej o nowe pozycje książkowe, zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W ramach programu zdobyliśmy też książki kamishibai – ilustrowane karty z tekstem do teatrzyku („kamishibai” to słowo wywodzące się z języka japońskiego, które składa się z dwóch wyrazów: kami – papier, oraz shibai – teatr, czyli „papierowy teatr”).

Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały bajki kamishibai pt. „Dwa ptaszki”- Juliana Brudzewskiego, o tym jak ważna jest współpraca. Na koniec wizyty dzieci miały okazję przejrzeć książki, które szczególnie je zainteresowały.