W ramach obchodów „Światowego Dnia Sprzątania Świata” 21 września 2018 r. w klasach 1-3 zostały zorganizowane warsztaty plastyczne. Tematem przewodnim była czystość naszej planety. Tego dnia odbyły się również lekcje tematyczne, których celem było propagowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz uświadamianie dzieci, jakie działania można podjąć, by zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko.