O Szkole

Akt powołania Szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie to publiczna placówka oświatowa powołana Uchwałą XLIII.448.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 roku.

Placówka rozpoczęła swą działalność dydaktyczno-wychowawczą
we wrześniu 2018 organizując naukę
dla dzieci i młodzieży z pruszkowskich dzielnic Żbików oraz Bąki.
 

Szkoła zapewnia nowoczesną i przyjazną edukację 430 uczniom, wśród których znajdują się również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzieci i młodzież z naszej szkoły wspierane są profesjonalną
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, korzystają ze smacznych obiadów, mogą liczyć na pomoc nauczycieli świetlicy i spędzić przyjemne chwile rozwijając swoje możliwości.

 

 

 

Dnia 03.09.2018 roku odbyło się
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019.

 

Dnia 17.10.2018 roku odbyło się
Uroczyste Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Kontakt:
Tel:+48 22 486 31 21
E-mail: sekretariat@sp5pruszkow.pl

Adres:
ul. Jana Długosza 53
05-800 Pruszków

© 2019 Szkoła Podstawowa nr 5
w Pruszkowie