Dnia 15 listopada 2018 w naszej szkole odbył się spektakl pt. „ Rajska wyspa” wystawiony przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury.  Poruszał on zagadnienia związane z niską emisją, smo­giem, zanieczyszcze­niem powi­etrza, seg­re­gacją odpadów, elek­trośmieci­ami i degradacją środowiska nat­u­ral­nego. Był to spektakl ekologiczny na wesoło. Opowiadał o rzeczach ważnych z humorem, w sposób dostosowany do wieku odbiorców. Widzowie brali czynny udział w przedstawieniu, odpowiadali na pytania
i rozwiązywali łamigłówki pomagając bohaterom.