Nasza szkoła, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pruszkowie dołączyła  do projektu pt. “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”, której ideą jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania pięknej tradycji wysyłania wypełnionych przez siebie kartek. Redagowanie pozdrowień dzieci ćwiczą właściwie na każdym etapie edukacji, jednak nigdy takich ćwiczeń nie jest za dużo. Uczniowie klas 4-6 ochoczo zabrali się na godzinach wychowawczych do redagowania swoich życzeń do wybranych przez siebie adresatów. Natomiast w klasach 1 -3 uczniowie adresowali kartki dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Pruszkowie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek. Kartki niektórych uczniów z klasy 6 i 7 natomiast powędrowały do  Domu Seniora Willi Harmonia w Pruszkowie. 

Redagując życzenia i ozdabiając kartki mieliśmy okazję po raz kolejny porozmawiać o wartości bezpośrednich kontaktów, o radości otrzymywana wszelakich życzeń za pośrednictwem poczty. Cała ta akcja również była przyczynkiem do rozmów na temat różnych ośrodków pomocy ludziom oraz tego, co my możemy dobrego zrobić dla innego człowieka.

Udział w tym projekcie uświadomił po raz kolejny uczniom, że wysyłanie kartek świątecznych jest pięknym zwyczajem, ale niestety odchodzącym w niepamięć, wypieranym przez sms – y. Kartka jest namacalną pamiątką, pozostawiającą trwały ślad. Pamiątką, która podkreśla wyjątkowość obdarowanego.