PAMIĘTAMY

1 sierpnia

77. ROCZNICA WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO