Świetlica zapewnia opiekę w godzinach 7.00 – 17.30. Wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 5:

Beata Czajkowska, Anna Gąska, Tomasz Iwaniuk, Dorota Malkiewicz, Katarzyna Orłowska, Dorota Sirko-Bytof, Grażyna Pietrak, Marzena Staśkiewicz, Anna Strojek, Adrian Piotrowski, Agnieszka Zasłona.

Wychowawcy świetlicy realizują w ciągu roku szkolnego zajęcia zgodnie z planem pracy w świetlicy. Są to zajęcia komputerowe, zajęcia czytelnicze, plastyczno-techniczne, sportowo-ruchowe oraz zajęcia tematyczne.

W ciągu roku szkolnego uczniowie przebywający w świetlicy biorą udział w konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy, otrzymują pomoc w odrabianiu zadań domowych. Czas wolny, w którym mogą bawić się z rówieśnikami mija przyjemnie, ponieważ świetlica dysponuje wartościowym zasobem gier, zabawek, puzzli, klocków czy sprzętów sportowych.

Wychowawcy dbają o zapewnienie przyjaznej atmosfery w czasie pobytu uczniów na świetlicy.