05  kwietnia 2019 r.  gościliśmy w naszej szkole teatr lalek z Krakowa, który przyjechał do nas ze spektaklem „Przydrożna kapliczka”. To historia ubogiego, ale uczciwego szewca oraz bogatego, lecz zarazem chciwego młynarza.  Do każdego z nich przychodzi Jezus, niestety nie jako ów gość oczekiwany. Nie rozpoznają w biedakach pukających do ich drzwi, Boga. Szczery i prosty szewc  udziela gościny zmęczonemu drogą starcowi. Młynarz i jego żona natomiast, opętani żądzą zysku, odpędzają błagającego o schronienie sierotę. Bezinteresowność i szczerość szewca zostaje nagrodzona, zaś chciwość i pycha młynarza ukarana. Przedstawienie kukiełkowe, które zaprezentowali nam aktorzy Teatru „Bagatela” z Krakowa przypomniało nam o najważniejszym powołaniu człowieka, którym jest umiejętność dzielenia się z innymi, niesienie im pomocy w potrzebie oraz okazywanie szacunku i zrozumienia na co dzień.