Dnia 14 czerwca 2019 r. uczennice Oliwia Krzywkowska-Gugała, Julia Wylot i Magda Jodłowska z klasy 7B zostały zaproszone na uroczysty Finał Konkursu w Szkole Podstawowej 1 w Piastowie oraz rozdanie nagród laureatom VI konkursu plastyczno-językowego „Powiedz mi 10 słów” organizowanego we współpracy z Instytutem Francuskim na całym świecie.

Uczennice zajęły trzy pierwsze miejsca w trzeciej kategorii wiekowej. Natomiast Karol Wiśniewski, Zuzanna Markowska oraz Maja Orzechowska uczniowie klas 0-3 uczęszczający na lekcje języka francuskiego organizowane przez szkołę języka francuskiego CHOUETTE, zostali laureatami tego konkursu w pierwszej kategorii wiekowej.

Wszyscy laureaci wrócili z dyplomami i książkami  w języku francuskim.
Serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji „Dis-moi 10 mots”. Lista nowych słów do zilustrowania będzie dostępna już w marcu 2020.

Nauczycielki: Kamila Maculewicz i Agnieszka Spisacka-Kraciuk