19.06.2019 r. o godz. 10:30 odbyło się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2018/19 klas 1-3. Pani dyrektor Aneta Pawłowska podziękowała wszystkim uczniom za ciężką pracę w ciągu całego roku. Serdecznie podziękowała wybranym rodzicom, którzy w szczególny sposób działają na rzecz szkoły. Nagrodziła również uczniów, którzy mieli 100% obecności w szkole. Na koniec życzyła uczniom spokojnych, bezpiecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku, aby we wrześniu mieli dużo siły do pracy w nowym roku szkolnym.


fot. Piotr Kowalski