Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie informuje, że dzień 08.11.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu uczniowie będą uczestniczyć w godzinach 10.00- 11.30 w uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru szkoły (obowiązuje strój galowy).

Jednocześnie szkoła, na prośbę rodziców, zapewnia opiekę dzieciom, organizując zajęcia opiekuńcze.

Ewentualne zapisy proszę kierować do sekretariatu, klasy „0” do wychowawców do 5 listopada 2019 r.

Obiadu tego dnia nie będzie.