Zapraszamy uczniów klas 6-7, do udziału w konkursie historycznym, organizowanym z okazji zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Prace na temat postaci, symbolu lub wydarzenia związanego z Powstaniem Styczniowym, wykonane techniką dowolną w formacie A3, prosimy składać do nauczyciela historii Tomasza Iwaniuka.

Termin dostarczania prac: do 22 stycznia 2020 r.