Zapraszamy na darmowe szkolenia z cyklu 
„Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa”.
Szkolenia zostały podzielone na 6 modułów tematycznych,
pierwszy pn. „Rodzic w Internecie” 
odbędzie się już 18 i 19 stycznia w godz. 10:00 – 16:00
w Szkole Podstawowej nr 3.

Moduł ten przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów, a jego celem jest przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz reagowania na sytuacje zagrożenia.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. 
„Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców
Województwa Mazowieckiego” 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kolejne szkolenie z modułu pn.
„Rodzic w Internecie”
odbędzie się 1 i 2 lutego w godzinach w godz. 10:00 – 16:00.

Jak zapisać się na wybrane szkolenie?
Mailowo: zapisy@miasto.pruszkow.pl
Telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta): 22 735-87-38
Osobiście w pokoju nr 114 w Urzędzie Miasta Pruszkowa
(w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się w regulaminie rekrutacji.