Od października 2019 r. chętni uczniowie klas 1-6 uczestniczą w zajęciach plastycznych „Malowanie wyobraźnią” prowadzonych przez Panią Anetę Szewczyk. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 15:35 – 16:20.

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku szkolnym. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Prowadzenie zajęć plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości.