Szanowni Rodzice,
zapraszamy zapisane osoby na cykl 10 spotkań.

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się​
5 marca 2020 r. o godz. 17.00 ​w sali informatycznej (I p.)

Tematy warsztatów to:
1. Spotkanie organizacyjne.
2. Granice wolności- praktyka konstruktywnej odmowy i ustanawianie zasad.
3. i 4. Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi uczuciami.
5. Jak zachęcić dziecko do współpracy.
6. Pułapki kar i co zamiast nich.
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Jak zachęcić dziecko do samodzielności.
9. Jak uwolnić dziecko od grania określonej roli.
10. Jak chwalić dziecko, żeby dodać mu skrzydeł. Pułapki nagród.

Przypominamy, że warsztaty są objęte programem superwizji. Oznacza to wypełnienie ankiety i uczestnictwo superwizora podczas ostatnich zajęć. Bardzo ważna jest obecność na każdym spotkaniu.