Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w II edycji konkursu:
„Armia Krajowa – Bohaterowie” z tematem przewodnim „Bohaterowie
Armii Krajowej”.

Motto tegorocznej edycji: „Twym obowiązkiem będzie walczyć́ z bronią̨
w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą”

Prace konkursowe polegają na wykonaniu albumów albo namalowaniu
portretów Bohaterów AK.

Termin oddania prac: 2 marca.


…………………………………………………………………………………………………………………………

Zaproszenie do XII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „PÓKI NIE JEST ZA PÓŹNO”

Cel konkursu zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami.

Tematyka prac-projektu, powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go
wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Organizator konkursu: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Termin składania prac do 30.03.2020.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 5 CZERWCA 2020

Uczniowie zainteresowani udziałem, proszę o zgłoszenie się na lekcji.

Tomasz Iwaniuk